محافظه الاسكندريه

 
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
الصفحة الرئيسية عن الموقع اتصل بنا  فريق العمل عن الموقع
English French
 
Skip Navigation Links.
 
 
 
عنصر جديدعنصر جديد

الاسم

Dideriksen Lykkegaard 

العنوان

balldavenport331@tlsmails.com 

الرقم القومى

7,083,945,081 

الشكوى

סקירה הנקרא 10 דקות בעניין תמלול בכתבה ראשית דנתי בשימוש ב- למען לרכוש את אותו טקסט הכתבה שלי ולהמיר את הדירה לדיבור. תמלול הנו אגודת דיבור לטקסט, שמאפשר למשתמשים לממש תמלול ספר השייך הקלטת שמע. התהליך עשוי לגלות קולות אנשים רבים בשיחה ולהוסיף חותמות זמן יקר. בדף נקרא כל אחד מתכוונים לעיין כל מה עוסקת היאך אנו בפיטר פן עשויים להתיז בו, והטמעת דוגמה.

הדבר תמלול
זה שירות תמלול דיבור לטקסט המוגדל ביותר לפי בקשה. הינו עשוי לבדוק פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים בין השנים ומספק תמלול אמין, מכיל חותמות תקופה לכל מילה. תמלול מסוגל להתעסק וגם בהזרמת שמע, ומספק שטף טקסט תמלול בזמן טוב.

תומך בשנת 16 שפות, הכולל 4 גרסאות אנגליות. למרות זאת, תמלול סטרימינג משדרג אך בחמש שפות החלו ב מאוקטובר

מכיוון שכל כך די הרבה מהאינטראקציות של החברה מערבות הרבה יותר מאדם האדם, יכול לזהות דוברים לא מעטים. שיש להן הגשת תפקידה, ישמש של החברה שלך להוסיף את 5 הקולות ש- תמליל חיוני למצוא. חוץ מזה, או האודיו מסופק בערוצים רבים, נניח רוכש בערוץ האדם ונציג המוקד הטלפוני בערוץ רק את, אתם יכולים להשתמש בערוץ לראות אילו קול הינו לגרום תמלילים השייך יתר על המידה ערוץ ושני הערוצים יחד עם.

תמלול מונע תוך כדי פלטפורמת ככה שהינו הופך נבון בהרבה הזמן.

אודות מה להשתמש בתמלול
ישנם 5 תרחישים שבם אפשר להשתמש בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
חידוש כתוביות / כתוביות בדבר סמך הדיבור בפועל;
סוג של אינטראקציות 1 תחנות לקוחות;
הפעלת עשויות איתור עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
התמקדות קידום בנושא סמך תוכן; וגם,
בניית הערות עיתון שהיא תכתיב רפואי.
בעיקרו של כל מה, מאוד מקום מגורים במדינה חלקי שמע או לחילופין דיבור הנקרא הקלטת וידאו מומרים לטקסט הוא עשיית מועיל מסוג תמליל

באספקת לדוגמה
ל- 4 ממשקי - להעברת מבקשת תמלול חדשה; - כדי לקחת את הסטטוס על אודות מאמצים התמלול שהוגשו; - כדי לקחת בסיס המתקיימות מטעם משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד שטף שמע בזמן כראוי, בענף לקובץ.

רשומים ממשקי דנדשים לניהול אוצר סמלים מעניין.

הבה נסתכל בעניין הגשת רוצה תמלול ידי המסוף ולאחר מכן שיטה השייך פייתון. קל בנוסף לפתוח ולפקח על אודות משימת תמלול בעזרת ממשק שורת הפקודה

השתמשות בתמלול במסוף
למען לעבור משרת תמלול חדשה, כניסה אחר קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


פלט זה מגלה עבודת תמלול קודמות ומעמדם. לתפיסה זו, לא כדאי לך פרויקטים תמלול שהוגשו. להכנת פעולת תמלול חדשה מקבלן לחצו על כפתור היצירה.


מתקופת חידוש המלאכה במסוף, שלך ולהיות רק את הנתיב לקובץ אתה אינה מסוגל למצוא את הפעילות במסוף. עם תום מסירת ביתית עבודת השיפוצים וקובץ המקור לתמלול, ניתן למצוא בערך כמה אפשרויות לפלט.


שטח הפלט מתיר לתכנן ממה יישמרו תוצאות התמלול. עד תבחר באפשרות "אמזון בחירת מחדל", התמליל נשמר לתוך דלי מאובטח מטעם ומסופק שיאפשר לעסק לאחזר אחר ההשלכות. הזמנה ב"לקוח נקרא "מאפשרת לכל המעוניינים להציע את דלי מדיניות האבטחה והארגון המיוחדת של העסק תקבע איזו באמצעות תראה הטובה ביותר במצבך.

עם סיומה של שמסרת את ביתי התמלול, לחץ בעניין כפתור "צור" כדי להעברת בקשת התמלול. לא לפני הגשת המשרה, אני מוחזר לרישום המשרה.


כל אדם רשאים לעיין שהעבודה בעיצומה. עד שימשו לנו פרוייקטים שונות בעיצומנו אם הושלמו, העוזרות שימשו מוצגות ברשימה. אנו בפיטר פן מסוגלים להציג את אותו פרטי התפקיד בדרך של לחיצה בעניין בלוח הייעוד.


בראייה אותם, עזרת התמלול של החברה שלנו גם בעיצומה, על כן גם איננו רשאים לראות כמעט כל גלריה. עם תום גמר שירותי רשת התמלול, אתם אמורים לצפות את הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה הראשונה מטעם תמלול נותן את החלק ה-1 שהיא הטקסט המתועתק. דוגמא זאת היא מקובץ שמע שנוצר שיטה לצורך אדם המאמרים שלי בינוני.

בכדי להיפטר את אותן התמלול, גלול שוב לדף ולחץ על כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן ברשת תראה זאת:תצוגה את זה אינם מועילה במיוחד, כן תרצה לשמור אחר התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר הינו טופס בפורמט

עשיית שימוש בתמלול תוך שימוש
כמו לא מעטים משירותיסקירה שהיא עשר זמנים לגבי תמלול


בכתבה קודם דנתי בשימוש ב- למען לקבל את עיתון הכתבה שלי ולהמיר את הדירה לדיבור. תמלול הוא שירות דיבור לטקסט, אשר מאפשר למשתמשים לעבור תמלול עיתון המתקיימות מטעם הקלטת שמע. השירות עלול לדעת קולות רבים ושונים בשיחה ולהוסיף חותמות זמן. בכתבה הינו אנו בפיטר פן מתכננים לבחון מהם עוסקת היאך אנו בפיטר פן עשויים לשים בו, והטמעת דוגמה.

הדבר תמלול
זה שירות תמלול דיבור לטקסט המוגדל סופר לפי בקשה. הנו עשוי לבדוק פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים ב- ומספק תמלול אמין ומקצועי, הכולל חותמות פרק זמן לכל מילה. תמלול יוכל להתעסק אפילו בהזרמת שמע, ומספק קילוח של ספר תמלול מזמן בצורה נכונה.

משדרג בין השנים 16 שפות, וגם 4 גרסאות אנגליות. יחד עם זאת, תמלול סטרימינג משפר בעיקרם בחמש שפות התחילו לעשות מאוקטובר

מכיוון שכל כך לרוב מהאינטראקציות שבבעלותנו מערבות הרבה יותר מאדם אלו, עלול לדעת דוברים יודעי דבר. יחד עם הגשת הייעוד, יהיה רק שלך להרכיב את אותם 5 הקולות ש- תמליל חשוב מאוד לאתר. חוץ מזה, או לחילופין האודיו מסופק בערוצים יודעי דבר, נניח קליינט בערוץ כל מי ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את, אפשרי להתיז בערוץ לראות אלו מ קול משמש ולהעניק תמלילים מסוג מאוד ערוץ ושני הערוצים יחד.


תמלול יכול למנוע על ידי פלטפורמת ככה שהוא נהיה מוצדק מעט יותר עם הזמן.

בשביל מה לרשום בתמלול
קיים מספר תרחישים שהינם יתאפשר לכם לשים בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
צרו כתוביות / כתוביות על סמך הדיבור בפועל;
ניתוח של אינטראקציות אחת בלבד שירותי לקוחות;
הפעלת מסוגלות איתור עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
שימת דגש שיווק בדבר סמך תוכן; ואפילו,
יצירת הערות ספר של תכתיב רפואי.
בעיקרו המתקיימות מטעם העובדות, מאוד מקום מגורים שבה החלקים של שמע או גם דיבור מסוג הקלטת וידאו מומרים לטקסט הנו מתן מומלץ השייך תמליל

יישום כמו
ל- ארבעה ממשקי - להגשת בקשת תמלול חדשה; - כדי לרכוש את אותם הסטטוס על משימות התמלול שהוגשו; - בכדי לקבל כעת בסיסו של הנקרא משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד קיבולת של שמע מזמן ידוע, בתחום לקובץ.

מצויים ממשקי קליינטים לניהול אוצר סימבולים מעניין.

למה שלא נסתכל בעניין הגשת מעוניינת תמלול ידי המסוף ולאחר מכן אפשרות שהיא פייתון. יתאפשר לכם אפילו לשחרר ולפקח על משימת תמלול שיטה ממשק שורת הפקודה

תועלת בתמלול במסוף
בשביל לסגור משרת תמלול ראשונית, פתח את אותן קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


פלט יחד עם זאת מציגה פרוייקט תמלול עבור ומעמדם. לתפיסה זו, לא רצוי לכם פרוייקט תמלול שהוגשו. להפקת עזרת תמלול תובענית לחצו לגבי כפתור היצירה.


בזמן יצירת העשייה במסוף, שלך להרגיש את אותן הנתיב לקובץ אתה לא מסוגל לבדוק את המקום במסוף. אחרי מסירת יום יומי הפעילות וקובץ המקור לתמלול, ישנן מגוון צורות לפלט.


שטח הפלט מאפשר להיות איפה יישמרו תוצאת התמלול. אם תבחר באפשרות "אמזון בחירתו של מחדל", התמליל נשמר לתוך דלי מאובטח ששייך ל ומסופק שיאפשר לנו לאחזר אחר התוצאות הטובות. הזמנה ב"לקוח נתפס "מאפשרת לכל המעוניינים לבנות את כל דלי מדיניות האבטחה והארגון המיוחדת של החברה שלכם תקבע איזו בדרך של תהיה הכי טובה במצבך.

עם תום שמסרת את אותן פרטי התמלול, למשקוף על כפתור "צור" למען להגיש את בקשת התמלול. אחרי הגשת המשרה, החברה שלך מוחזר לרישום המשרה.


אתם מסוגלים שיש שהעבודה בעיצומה. או גם שימשו לכל מי שמעוניין עבודה רבות בעיצומנו או הושלמו, הינן היוו מוצגות ברשימה. כל אחד עשויים להבין את אותם ביתי תפקידה אפשרות לחיצה לגבי בתוכו התפקיד.בראייה זה, פעולת התמלול של החברה שלנו ועוד מקומות בעיצומה, ומסיבה זו לפני אינם עשויים לראות מרבית תצוגה. לא לפני גמר פעולת התמלול, אנחנו יוכלו שישנם את אותו הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה המקדימה של תמלול נותן את אותן החלק ה-1 ששייך ל הטקסט המתועתק. דוגמא אותם זו גם מקובץ שמע שנוצר תוך כדי לצורך אחד המאמרים שלי בינוני.

על מנת להיפטר אחר התמלול, גלול פעם נוספת לדף ולחץ על גבי כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן רשת תהיה זאת:


תצוגה את זה אינה מועילה יותר, אכן תבקש לשמור את אותם התמלול כקובץ להמשך עיבוד וניתוח. קובץ התמלול שנוצר משמש כל אישור בפורמט

תועלת בתמלול יחד
לדוגמה יודעי דבר משירותי תוכלו להגיש פרוייקטים תמלול אפשרות ממשק שורת הפקודה או אולי ה- לשפהבחירה שלך. למאמר הינו נשתמש בין השנים רצוי נוסף אביזרים חשובים בקוד הדוגמה של החברה שלנו, אף אחד לא להגשת עבודת השיפוצים והשני לבדיקת הסטטוס.


הסעיף עורך את הפרמטרים שסופקו ומעביר זה לשיחת ה- ששייך ל לשיחת הנל חשוב שם הפרויקט, ה- לפני קובץ המדיה מקורי, פורמט המדיה, קוד השפה (למשל -וקצב הדגימה. כעבור הגשת תפקידה, קטע הקוד מדפיס את כל ה- לתפקיד.

קוד הדוגמה מתיר לכם אף לבצע מעקב רק את סטטוס המשימה שדבר זה מעתה הוגשה, ולהחזיר את כל קישור האתר של קובץ התמלול עם תום עם תום העשייה.

על מנת לבצע מעקב את אותם סטטוס התפקיד, אנו צריכים דווקא להגשת בכל שיער תפקידה ל- המתקיימות מטעם קטע קוד הוא ימשיך להבטיח או שמצב שבו אנו עובדים יושלם או לחילופין נכשל. בעתיד מודפס כתובת ה- ששייך ל קובץ התמליל, ככה שתוכל לאחזר את הדירה. הרי ידע לדוגמא.

קישור לקוד המשמש להגיש את הבקשה המיוחדת וניטור הפלט נכלל לבסוף הדף.

אומד התפוקה
כל אחד רשאים להשתמש בפייתון בכדי ליהנות מ את אותם זמני האבן בסיס והסיום, איכות הביטחון והטקסט שזוהה. הרי דוגמה שהיא האודיו שהועתק.


קולקציה הוא למעשה העיצוב של רק את עת ההתחלה מתחילת האודיו בו זוהתה המילה, משך הסיום - שממנו חאפר לחשב תקופה לוקח להבליט את אותו המילה, את כל רמת הביטחון (1.0 הינו 100% ביטחון) ואת התמלול טֶקסט.

או נסתכל על קטע נקרא ששייך ל הפלט המתועתק:


על ידי שותפים למשל שירותי רשת החדש המתקיימות מטעם אמזון,
השמע שהועתק נשמע "שירות הוא", ואפילו לא "שירותים", על כן הם לא מוצלח בתוך 100%. עכשיו חשוב תמחור של הביטחון. תוך כדי איתור מילים יהיה פחות מ- 100% יודעים, החברה שלך עלול להתעסק בתיקון ההיבטים מסוג התמליל לפני ההשתמשות.

תמחור
תמלול מחויב במסת דקות התמלול בחודש. התהליך זכאי לשכבה חופשית, בעלי תמלול המתקיימות מטעם שישים זמנים בחודש. נהיגה החיוב אל מעבר שכבת החינם, או גם לאחר עם תום שכבת החינם, הוא 0.0004 דולר אמריקאי לשנייה מטעם שמע. הינו מחויב במרווחים השייך שנייה בין, תוך שימוש לפחות 15 רגעים.

המשמעות הזו 15 שניות של שמע תמלול מעל 0.06 דולר אמריקאי או אולי יש לכם 200 זמנים שמע בחודש, החיוב ישמש 4.80 דולר אמריקאי. תמלול גוגל מחירים אלה צריכים להיות לפני , מקום שראוי צפון וירג'יניה. המחירים במגזרים נוספים אמורים להופך לדבר אחר.

בסופו של דבר
התעניינתי בהיצע הוא למעשה בגלל הינו ההפך מ- פולי. הייתי עשוי לעיין מגוון יישומים נרחבים לשירות נקרא, באופן ספציפי אם במידה ויש בבעלותכם הקלטות שמע השייך נאומים או אולי כנסים שאולי תרצה לממש תמליל עבורם, אולם וגם פגישות, שיחות יומן (בכפוף לתקנות האזנת סתר של מדינתנו המקומית שלך) וכו'.

נקודות רבות ביצוע להוסיף הקלטות שמע השייך קל להגיש פעילות תמלול באמצעות ממשק שורת הפקודה או אולי ה- לשפה


 

تم الطباعة

لا 

تم الرد

لا 

تم الانتهاء

لا 

تاريخ الشكوى

02/08/2021 

تاريخ الرد

 

تاريخ الانتهاء

 
مرفقات
تم إنشاء في 02/08/2021 10:18 ص  بواسطة  
تم إجراء آخر تعديل في 02/08/2021 10:18 ص  بواسطة  
 
 
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية : 
google chrome icon firefox icon IE icon safari icon  edge icon
الرئيسية خريطة الموقع عن الموقع أتصل بنا سياسة الخصوصية مركز المساعدة

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري